Bouwadvies- en begeleiding

Gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces kunt u bij ons terecht voor bouwadvies en houden wij de opdrachtgever nauwkeurig op de hoogte van de gang van zaken.

Nadat de opdrachtgever een definitieve prijs is overeengekomen met een aannemer voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden kunnen wij een zogenaamde ‘Overeenkomst van Aanneming’ opstellen. Dit ‘contractstuk’ is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer waarin alle stukken, zoals bestek, bestektekeningen, offertes, gemaakte afspraken e.d. van toepassing worden verklaard, zodat tijdens en na de uitvoering nooit verschillen van mening kunnen ontstaan (waardoor de opdrachtgever niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd).

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen wij ook de uitvoering begeleiden (directievoering) en het toezicht houden. Wij organiseren dan op gezette tijden bouwvergaderingen waarbij alle belanghebbenden aanwezig zijn. Deze bouwvergaderingen worden zwart-op-wit vastgelegd middels notulen zodat tussentijdse gemaakte afspraken nooit voor onduidelijkheden en/of misverstanden kunnen zorgen. Wij kunnen tijdens en na de bouw tevens zorgdragen voor de gehele financiële afwikkeling.