Bouwkundig opname-rapport

Wij verrichten ook bouwkundige opname-rapporten voor woningen, bedrijfspanden, horeca-gelegenheden e.d. In zo’n opname-rapport wordt de algehele staat van een pand beschreven. Verkeert een pand in een slechte staat, is het zeer verouderd of is er achterstallig onderhoud, zal dit blijken uit de rapportage. Wij kunnen aangeven wat er direct veranderd dient te worden als de veiligheid in het geding komt, ook minder dringende mankementen zullen wij beschrijven en desgewenst kunnen wij een kosten-begroting opmaken voor het verhelpen van de mankementen. In een bouwkundig rapport wijzen wij tevens op zaken welke niet in orde zijn ten aanzien van de geldende wetgeving, zoals bijvoorbeeld brandpreventie bij horecagelegenheden, wooncomplexen o.d.