Werkomschrijving en bestek

Indien bij een werk een onderhandse cq. openbare aanbesteding gewenst is, waarbij meerdere aannemers een offerte kunnen uitbrengen, kunnen wij een beknopte werkomschrijving of een uitgebreid bestek maken welk als aanvulling op de bestektekeningen wordt gebruikt. Hierdoor is het goed mogelijk dat de aannemers een vergelijkbare prijs kunnen uitbrengen. In een werkomschrijving en bestek worden ook zaken als garanties en verzekeringen geregeld zodat men weet waar men aan toe is en achteraf niet met nare verrassingen wordt geconfronteerd.